Projectontwikkeling en planontwikkeling

Het is goed mogelijk dat uw bedrijf of een gedeelte van uw gronden zodanig is gelegen dat er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor onder andere (kleinschalige) woningbouw, bedrijventerrein, particuliere natuurontwikkeling, landgoederen, of misschien een golfbaan. U bent benaderd door de gemeente of een projectontwikkelaar of misschien heeft u zelf wel plannen.

De beslissing tot planontwikkeling is een ingrijpend proces. Een dergelijke beslissing vergt veel tijd waarin u de financiële en fiscale aspecten en de mogelijke opties van uw plannen dient uit te werken.

Het is voor u daarom van belang dat u zich bij onteigening of planschade laat bijstaan door deskundigen die de onderhandelingstechnieken beheersen, die het geheel van wetgeving kennen en adviserend en sturend kunnen optreden bij het planontwikkelings- en verkoopproces.

De Bakker rentmeesters & taxateurs beschikt over de benodigde deskundigheid en werkt altijd in uw belang!