Aan- en verkoop

De beslissing tot aan- of verkoop van een bedrijf (of perceel grond) is een ingrijpend proces. Een dergelijke beslissing vergt veel tijd waarin u de financiële en fiscale aspecten en de mogelijke opties van uw plannen dient uit te werken.

Aandachtspunten bij de aan- en verkoop van een bedrijf zijn onder andere:

  • De prijs van het bedrijf
  • De ligging van het bedrijf
  • De bestemming en mogelijkheden van het bedrijf
  • Bouwtechnische staat van het bedrijf

Bij verkoop worden uw toekomstplannen mede bepaald door de verkoopmogelijkheden van uw bedrijf of percelen bouwland. Het is belangrijk deze verkoopmogelijkheden vroegtijdig in beeld te brengen. En wellicht zijn er meer mogelijkheden dan directe verkoop. Te denken valt aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor (kleinschalige) woningbouw, bedrijventerrein, landgoederen, etc. Een eventuele verkoop kan dan op een later tijdstip plaatsvinden, maar voor een betere prijs.

De Bakker rentmeesters & taxateurs begeleidt u in het gehele proces van aan- of verkoop van uw onroerend goed.