Rechtbankdeskundige

Een rechtbankdeskundige wordt benoemd door de rechter. Dit gebeurt onder andere bij een geschil over (de waarde van) onroerend goed, of bij onteigening, bij het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten, en bij vorderingen tot schadeloosstelling zoals planschade.

Behalve kennis van de desbetreffende wetgeving en taxatievaardigheden is het van belang om ook kennis te hebben van de procedurele vereisten. Een rechtbankdeskundige heeft daarom de PAO Specialisatie Opleiding ‘Gerechtelijk Deskundige’ aan de Universiteit van Leiden gevolgd.

Een rechtbankdeskundige welke is benoemd door de rechtbank werkt als onafhankelijk adviseur voor de rechtbank. Hij is geen partijdeskundige.

Toine de Bakker beschikt over deze deskundigheid en heeft de gevraagde opleiding met succes afgerond. Hij kan worden benoemd als rechtbankdeskundige.

Partij-deskundige
Tevens kunt u De Bakker rentmeesters & taxateurs ook inschakelen als uw partij-deskundige in uw zaak bij een eventueel geschil in een rechtzaak.