Taxatie

Een onroerende zaak kent meerdere waarden en niet één is hetzelfde. Te denken is aan de marktwaarde, de volledige schadeloosstelling bij onteigening of de (fiscale) waarde WEV/ WEVAB.

De Bakker rentmeesters & taxateurs taxeert onder andere voor:

  • Aankoop (ook voor banken)
  • Verkoop
  • Deskundigenbericht rechtbank (specialisatie)
  • Bedrijfsbeëindiging
  • Bedrijfsovername
  • (Erf-)Pachtzaken
  • Fiscus
  • Boedelscheiding
  • Planschade of onteigening